Polska / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE / Wałbrzych / Powiat świdnicki
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 444 76 616 0,58
IKONOWICZ Piotr 172 76 616 0,22
KALINOWSKI Jarosław 2 009 76 616 2,62
KORWIN-MIKKE Janusz 1 176 76 616 1,53
KRZAKLEWSKI Marian 10 637 76 616 13,88
KWAŚNIEWSKI Aleksander 46 987 76 616 61,33
LEPPER Andrzej 1 917 76 616 2,50
ŁOPUSZAŃSKI Jan 454 76 616 0,59
OLECHOWSKI Andrzej 12 019 76 616 15,69
PAWŁOWSKI Bogdan 58 76 616 0,08
WAŁĘSA Lech 609 76 616 0,79
WILECKI Tadeusz 134 76 616 0,17
 

Frekwencja
 
Legenda

Dobromierz
Jaworzyna Śląska
Marcinowice
Strzegom
Świdnica
Świdnica gm.
Świebodzice
Żarów
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania127 268
Liczba wydanych kart do głosowania77 308
Liczba kart wyjętych z urny77 268
Liczba ważnych głosów76 616
Liczba nieważnych głosów652
Frekwencja (%) 60,74