Polska / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE / Wałbrzych / Powiat dzierżoniowski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 261 51 081 0,51
IKONOWICZ Piotr 115 51 081 0,23
KALINOWSKI Jarosław 1 342 51 081 2,63
KORWIN-MIKKE Janusz 603 51 081 1,18
KRZAKLEWSKI Marian 6 532 51 081 12,79
KWAŚNIEWSKI Aleksander 32 806 51 081 64,22
LEPPER Andrzej 1 288 51 081 2,52
ŁOPUSZAŃSKI Jan 277 51 081 0,54
OLECHOWSKI Andrzej 7 308 51 081 14,31
PAWŁOWSKI Bogdan 41 51 081 0,08
WAŁĘSA Lech 413 51 081 0,81
WILECKI Tadeusz 95 51 081 0,19
 

Frekwencja
 
Legenda

Bielawa
Dzierżoniów
Dzierżoniów gm.
Łagiewniki
Niemcza
Pieszyce
Piława Górna
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania86 685
Liczba wydanych kart do głosowania51 616
Liczba kart wyjętych z urny51 592
Liczba ważnych głosów51 081
Liczba nieważnych głosów511
Frekwencja (%) 59,54