Polska / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE / Wrocław / Powiat m. Wrocław
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 765 318 607 0,55
IKONOWICZ Piotr 750 318 607 0,24
KALINOWSKI Jarosław 4 162 318 607 1,31
KORWIN-MIKKE Janusz 6 957 318 607 2,18
KRZAKLEWSKI Marian 60 090 318 607 18,86
KWAŚNIEWSKI Aleksander 150 343 318 607 47,19
LEPPER Andrzej 3 846 318 607 1,21
ŁOPUSZAŃSKI Jan 2 908 318 607 0,91
OLECHOWSKI Andrzej 83 259 318 607 26,13
PAWŁOWSKI Bogdan 360 318 607 0,11
WAŁĘSA Lech 3 594 318 607 1,13
WILECKI Tadeusz 573 318 607 0,18
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Wrocław
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania496 580
Liczba wydanych kart do głosowania321 408
Liczba kart wyjętych z urny321 117
Liczba ważnych głosów318 607
Liczba nieważnych głosów2 510
Frekwencja (%) 64,72