Polska / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE / Wrocław / Powiat wołowski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 113 22 201 0,51
IKONOWICZ Piotr 41 22 201 0,18
KALINOWSKI Jarosław 894 22 201 4,03
KORWIN-MIKKE Janusz 234 22 201 1,05
KRZAKLEWSKI Marian 2 875 22 201 12,95
KWAŚNIEWSKI Aleksander 13 535 22 201 60,97
LEPPER Andrzej 788 22 201 3,55
ŁOPUSZAŃSKI Jan 112 22 201 0,50
OLECHOWSKI Andrzej 3 378 22 201 15,22
PAWŁOWSKI Bogdan 26 22 201 0,12
WAŁĘSA Lech 161 22 201 0,73
WILECKI Tadeusz 44 22 201 0,20
 

Frekwencja
 
Legenda

Brzeg Dolny
Wińsko
Wołów
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania37 354
Liczba wydanych kart do głosowania22 449
Liczba kart wyjętych z urny22 441
Liczba ważnych głosów22 201
Liczba nieważnych głosów240
Frekwencja (%) 60,10