Polska / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE / Wrocław / Powiat oławski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 135 32 488 0,42
IKONOWICZ Piotr 64 32 488 0,20
KALINOWSKI Jarosław 1 215 32 488 3,74
KORWIN-MIKKE Janusz 401 32 488 1,23
KRZAKLEWSKI Marian 5 419 32 488 16,68
KWAŚNIEWSKI Aleksander 17 299 32 488 53,25
LEPPER Andrzej 1 012 32 488 3,11
ŁOPUSZAŃSKI Jan 242 32 488 0,74
OLECHOWSKI Andrzej 6 317 32 488 19,44
PAWŁOWSKI Bogdan 20 32 488 0,06
WAŁĘSA Lech 310 32 488 0,95
WILECKI Tadeusz 54 32 488 0,17
 

Frekwencja
 
Legenda

Domaniów
Jelcz-Laskowice
Oława
Oława gm.
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania53 804
Liczba wydanych kart do głosowania32 797
Liczba kart wyjętych z urny32 789
Liczba ważnych głosów32 488
Liczba nieważnych głosów301
Frekwencja (%) 60,96