Polska / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE / Wrocław / Powiat milicki
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 69 16 542 0,42
IKONOWICZ Piotr 28 16 542 0,17
KALINOWSKI Jarosław 882 16 542 5,33
KORWIN-MIKKE Janusz 136 16 542 0,82
KRZAKLEWSKI Marian 1 995 16 542 12,06
KWAŚNIEWSKI Aleksander 10 685 16 542 64,59
LEPPER Andrzej 701 16 542 4,24
ŁOPUSZAŃSKI Jan 103 16 542 0,62
OLECHOWSKI Andrzej 1 768 16 542 10,69
PAWŁOWSKI Bogdan 11 16 542 0,07
WAŁĘSA Lech 140 16 542 0,85
WILECKI Tadeusz 24 16 542 0,15
 

Frekwencja
 
Legenda

Cieszków
Krośnice
Milicz
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania27 422
Liczba wydanych kart do głosowania16 739
Liczba kart wyjętych z urny16 736
Liczba ważnych głosów16 542
Liczba nieważnych głosów194
Frekwencja (%) 61,04