Polska / zagranica / Nowa Zelandia
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania95
Liczba wydanych kart do głosowania73
Liczba kart wyjętych z urny73
Liczba ważnych głosów72
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 76,84
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz172 1,39
IKONOWICZ Piotr072 0,00
KALINOWSKI Jarosław172 1,39
KORWIN-MIKKE Janusz272 2,78
KRZAKLEWSKI Marian2572 34,72
KWAŚNIEWSKI Aleksander2172 29,17
LEPPER Andrzej072 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan972 12,50
OLECHOWSKI Andrzej1372 18,06
PAWŁOWSKI Bogdan072 0,00
WAŁĘSA Lech072 0,00
WILECKI Tadeusz072 0,00