Polska / zagranica / Panama
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania35
Liczba wydanych kart do głosowania22
Liczba kart wyjętych z urny22
Liczba ważnych głosów22
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 62,86
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz022 0,00
IKONOWICZ Piotr022 0,00
KALINOWSKI Jarosław022 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz022 0,00
KRZAKLEWSKI Marian222 9,09
KWAŚNIEWSKI Aleksander1322 59,09
LEPPER Andrzej122 4,55
ŁOPUSZAŃSKI Jan022 0,00
OLECHOWSKI Andrzej322 13,64
PAWŁOWSKI Bogdan322 13,64
WAŁĘSA Lech022 0,00
WILECKI Tadeusz022 0,00