Polska / zagranica / Meksyk
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania132
Liczba wydanych kart do głosowania117
Liczba kart wyjętych z urny117
Liczba ważnych głosów117
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 88,64
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0117 0,00
IKONOWICZ Piotr0117 0,00
KALINOWSKI Jarosław1117 0,85
KORWIN-MIKKE Janusz0117 0,00
KRZAKLEWSKI Marian31117 26,50
KWAŚNIEWSKI Aleksander47117 40,17
LEPPER Andrzej0117 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0117 0,00
OLECHOWSKI Andrzej31117 26,50
PAWŁOWSKI Bogdan0117 0,00
WAŁĘSA Lech6117 5,13
WILECKI Tadeusz1117 0,85