Polska / zagranica / Kostaryka
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania31
Liczba wydanych kart do głosowania28
Liczba kart wyjętych z urny28
Liczba ważnych głosów27
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 90,32
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz127 3,70
IKONOWICZ Piotr027 0,00
KALINOWSKI Jarosław027 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz027 0,00
KRZAKLEWSKI Marian327 11,11
KWAŚNIEWSKI Aleksander1727 62,96
LEPPER Andrzej027 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan127 3,70
OLECHOWSKI Andrzej327 11,11
PAWŁOWSKI Bogdan027 0,00
WAŁĘSA Lech227 7,41
WILECKI Tadeusz027 0,00