Polska / zagranica / Kanada
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania4 156
Liczba wydanych kart do głosowania3 914
Liczba kart wyjętych z urny3 908
Liczba ważnych głosów3 888
Liczba nieważnych głosów20
Frekwencja (%) 94,18
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz153 888 0,39
IKONOWICZ Piotr33 888 0,08
KALINOWSKI Jarosław413 888 1,05
KORWIN-MIKKE Janusz283 888 0,72
KRZAKLEWSKI Marian2 0543 888 52,83
KWAŚNIEWSKI Aleksander6323 888 16,26
LEPPER Andrzej193 888 0,49
ŁOPUSZAŃSKI Jan3283 888 8,44
OLECHOWSKI Andrzej6603 888 16,98
PAWŁOWSKI Bogdan23 888 0,05
WAŁĘSA Lech913 888 2,34
WILECKI Tadeusz153 888 0,39