Polska / zagranica / Chile
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania36
Liczba wydanych kart do głosowania35
Liczba kart wyjętych z urny35
Liczba ważnych głosów32
Liczba nieważnych głosów3
Frekwencja (%) 97,22
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz032 0,00
IKONOWICZ Piotr032 0,00
KALINOWSKI Jarosław132 3,13
KORWIN-MIKKE Janusz032 0,00
KRZAKLEWSKI Marian232 6,25
KWAŚNIEWSKI Aleksander2032 62,50
LEPPER Andrzej032 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan032 0,00
OLECHOWSKI Andrzej732 21,88
PAWŁOWSKI Bogdan132 3,13
WAŁĘSA Lech132 3,13
WILECKI Tadeusz032 0,00