Polska / zagranica / Argentyna
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania251
Liczba wydanych kart do głosowania139
Liczba kart wyjętych z urny139
Liczba ważnych głosów138
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 55,38
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz1138 0,72
IKONOWICZ Piotr0138 0,00
KALINOWSKI Jarosław1138 0,72
KORWIN-MIKKE Janusz0138 0,00
KRZAKLEWSKI Marian33138 23,91
KWAŚNIEWSKI Aleksander25138 18,12
LEPPER Andrzej0138 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0138 0,00
OLECHOWSKI Andrzej19138 13,77
PAWŁOWSKI Bogdan1138 0,72
WAŁĘSA Lech51138 36,96
WILECKI Tadeusz7138 5,07