Polska / zagranica / Zimbabwe
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania26
Liczba wydanych kart do głosowania26
Liczba kart wyjętych z urny26
Liczba ważnych głosów26
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 100,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz026 0,00
IKONOWICZ Piotr126 3,85
KALINOWSKI Jarosław026 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz026 0,00
KRZAKLEWSKI Marian1026 38,46
KWAŚNIEWSKI Aleksander926 34,62
LEPPER Andrzej026 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan026 0,00
OLECHOWSKI Andrzej626 23,08
PAWŁOWSKI Bogdan026 0,00
WAŁĘSA Lech026 0,00
WILECKI Tadeusz026 0,00