Polska / zagranica / Tanzania
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania16
Liczba wydanych kart do głosowania13
Liczba kart wyjętych z urny13
Liczba ważnych głosów13
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 81,25
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz013 0,00
IKONOWICZ Piotr013 0,00
KALINOWSKI Jarosław013 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz013 0,00
KRZAKLEWSKI Marian513 38,46
KWAŚNIEWSKI Aleksander613 46,15
LEPPER Andrzej013 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan013 0,00
OLECHOWSKI Andrzej213 15,38
PAWŁOWSKI Bogdan013 0,00
WAŁĘSA Lech013 0,00
WILECKI Tadeusz013 0,00