Polska / zagranica / Nigeria
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania47
Liczba wydanych kart do głosowania44
Liczba kart wyjętych z urny44
Liczba ważnych głosów44
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 93,62
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz044 0,00
IKONOWICZ Piotr044 0,00
KALINOWSKI Jarosław044 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz144 2,27
KRZAKLEWSKI Marian144 2,27
KWAŚNIEWSKI Aleksander2144 47,73
LEPPER Andrzej044 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan044 0,00
OLECHOWSKI Andrzej2144 47,73
PAWŁOWSKI Bogdan044 0,00
WAŁĘSA Lech044 0,00
WILECKI Tadeusz044 0,00