Polska / zagranica / Kongo
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania30
Liczba wydanych kart do głosowania23
Liczba kart wyjętych z urny23
Liczba ważnych głosów23
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 76,67
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz123 4,35
IKONOWICZ Piotr123 4,35
KALINOWSKI Jarosław023 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz023 0,00
KRZAKLEWSKI Marian823 34,78
KWAŚNIEWSKI Aleksander1123 47,83
LEPPER Andrzej023 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan023 0,00
OLECHOWSKI Andrzej223 8,70
PAWŁOWSKI Bogdan023 0,00
WAŁĘSA Lech023 0,00
WILECKI Tadeusz023 0,00