Polska / zagranica / Egipt
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania166
Liczba wydanych kart do głosowania127
Liczba kart wyjętych z urny127
Liczba ważnych głosów127
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 76,51
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0127 0,00
IKONOWICZ Piotr0127 0,00
KALINOWSKI Jarosław1127 0,79
KORWIN-MIKKE Janusz1127 0,79
KRZAKLEWSKI Marian17127 13,39
KWAŚNIEWSKI Aleksander55127 43,31
LEPPER Andrzej0127 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0127 0,00
OLECHOWSKI Andrzej52127 40,94
PAWŁOWSKI Bogdan0127 0,00
WAŁĘSA Lech1127 0,79
WILECKI Tadeusz0127 0,00