Polska / zagranica / Algieria
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania150
Liczba wydanych kart do głosowania44
Liczba kart wyjętych z urny44
Liczba ważnych głosów44
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 29,33
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz044 0,00
IKONOWICZ Piotr144 2,27
KALINOWSKI Jarosław044 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz144 2,27
KRZAKLEWSKI Marian744 15,91
KWAŚNIEWSKI Aleksander3044 68,18
LEPPER Andrzej144 2,27
ŁOPUSZAŃSKI Jan044 0,00
OLECHOWSKI Andrzej444 9,09
PAWŁOWSKI Bogdan044 0,00
WAŁĘSA Lech044 0,00
WILECKI Tadeusz044 0,00