Polska / zagranica / Wietnam
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania12
Liczba wydanych kart do głosowania12
Liczba kart wyjętych z urny12
Liczba ważnych głosów12
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 100,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz012 0,00
IKONOWICZ Piotr012 0,00
KALINOWSKI Jarosław012 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz012 0,00
KRZAKLEWSKI Marian012 0,00
KWAŚNIEWSKI Aleksander412 33,33
LEPPER Andrzej012 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan012 0,00
OLECHOWSKI Andrzej812 66,67
PAWŁOWSKI Bogdan012 0,00
WAŁĘSA Lech012 0,00
WILECKI Tadeusz012 0,00