Polska / zagranica / Turcja
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania105
Liczba wydanych kart do głosowania101
Liczba kart wyjętych z urny101
Liczba ważnych głosów101
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 96,19
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0101 0,00
IKONOWICZ Piotr0101 0,00
KALINOWSKI Jarosław2101 1,98
KORWIN-MIKKE Janusz1101 0,99
KRZAKLEWSKI Marian6101 5,94
KWAŚNIEWSKI Aleksander61101 60,40
LEPPER Andrzej0101 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0101 0,00
OLECHOWSKI Andrzej31101 30,69
PAWŁOWSKI Bogdan0101 0,00
WAŁĘSA Lech0101 0,00
WILECKI Tadeusz0101 0,00