Polska / zagranica / Tajlandia
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania30
Liczba wydanych kart do głosowania25
Liczba kart wyjętych z urny25
Liczba ważnych głosów25
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 83,33
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz025 0,00
IKONOWICZ Piotr025 0,00
KALINOWSKI Jarosław025 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz125 4,00
KRZAKLEWSKI Marian125 4,00
KWAŚNIEWSKI Aleksander1325 52,00
LEPPER Andrzej025 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan025 0,00
OLECHOWSKI Andrzej825 32,00
PAWŁOWSKI Bogdan025 0,00
WAŁĘSA Lech225 8,00
WILECKI Tadeusz025 0,00