Polska / zagranica / Singapur
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania63
Liczba wydanych kart do głosowania55
Liczba kart wyjętych z urny55
Liczba ważnych głosów54
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 87,30
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz154 1,85
IKONOWICZ Piotr054 0,00
KALINOWSKI Jarosław054 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz154 1,85
KRZAKLEWSKI Marian1254 22,22
KWAŚNIEWSKI Aleksander1654 29,63
LEPPER Andrzej054 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan054 0,00
OLECHOWSKI Andrzej2254 40,74
PAWŁOWSKI Bogdan054 0,00
WAŁĘSA Lech254 3,70
WILECKI Tadeusz054 0,00