Polska / zagranica / Pakistan
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania16
Liczba wydanych kart do głosowania16
Liczba kart wyjętych z urny16
Liczba ważnych głosów16
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 100,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz016 0,00
IKONOWICZ Piotr016 0,00
KALINOWSKI Jarosław016 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz216 12,50
KRZAKLEWSKI Marian016 0,00
KWAŚNIEWSKI Aleksander816 50,00
LEPPER Andrzej016 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan016 0,00
OLECHOWSKI Andrzej516 31,25
PAWŁOWSKI Bogdan016 0,00
WAŁĘSA Lech016 0,00
WILECKI Tadeusz116 6,25