Polska / zagranica / Malezja
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania21
Liczba wydanych kart do głosowania21
Liczba kart wyjętych z urny21
Liczba ważnych głosów21
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 100,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz021 0,00
IKONOWICZ Piotr021 0,00
KALINOWSKI Jarosław021 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz021 0,00
KRZAKLEWSKI Marian321 14,29
KWAŚNIEWSKI Aleksander1421 66,67
LEPPER Andrzej021 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan021 0,00
OLECHOWSKI Andrzej421 19,05
PAWŁOWSKI Bogdan021 0,00
WAŁĘSA Lech021 0,00
WILECKI Tadeusz021 0,00