Polska / zagranica / Korea Południowa
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania36
Liczba wydanych kart do głosowania32
Liczba kart wyjętych z urny32
Liczba ważnych głosów32
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 88,89
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz032 0,00
IKONOWICZ Piotr032 0,00
KALINOWSKI Jarosław032 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz132 3,13
KRZAKLEWSKI Marian832 25,00
KWAŚNIEWSKI Aleksander1232 37,50
LEPPER Andrzej032 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan032 0,00
OLECHOWSKI Andrzej1132 34,38
PAWŁOWSKI Bogdan032 0,00
WAŁĘSA Lech032 0,00
WILECKI Tadeusz032 0,00