Polska / zagranica / KRLD
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania15
Liczba wydanych kart do głosowania15
Liczba kart wyjętych z urny15
Liczba ważnych głosów15
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 100,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz015 0,00
IKONOWICZ Piotr015 0,00
KALINOWSKI Jarosław015 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz015 0,00
KRZAKLEWSKI Marian015 0,00
KWAŚNIEWSKI Aleksander1215 80,00
LEPPER Andrzej015 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan015 0,00
OLECHOWSKI Andrzej315 20,00
PAWŁOWSKI Bogdan015 0,00
WAŁĘSA Lech015 0,00
WILECKI Tadeusz015 0,00