Polska / zagranica / Jemen
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania28
Liczba wydanych kart do głosowania22
Liczba kart wyjętych z urny22
Liczba ważnych głosów21
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 78,57
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz021 0,00
IKONOWICZ Piotr021 0,00
KALINOWSKI Jarosław021 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz021 0,00
KRZAKLEWSKI Marian021 0,00
KWAŚNIEWSKI Aleksander2021 95,24
LEPPER Andrzej021 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan021 0,00
OLECHOWSKI Andrzej121 4,76
PAWŁOWSKI Bogdan021 0,00
WAŁĘSA Lech021 0,00
WILECKI Tadeusz021 0,00