Polska / zagranica / Japonia
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania126
Liczba wydanych kart do głosowania107
Liczba kart wyjętych z urny107
Liczba ważnych głosów106
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 84,92
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0106 0,00
IKONOWICZ Piotr1106 0,94
KALINOWSKI Jarosław0106 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz1106 0,94
KRZAKLEWSKI Marian13106 12,26
KWAŚNIEWSKI Aleksander47106 44,34
LEPPER Andrzej1106 0,94
ŁOPUSZAŃSKI Jan0106 0,00
OLECHOWSKI Andrzej37106 34,91
PAWŁOWSKI Bogdan1106 0,94
WAŁĘSA Lech4106 3,77
WILECKI Tadeusz1106 0,94