Polska / zagranica / Izrael
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania514
Liczba wydanych kart do głosowania479
Liczba kart wyjętych z urny479
Liczba ważnych głosów474
Liczba nieważnych głosów5
Frekwencja (%) 93,19
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz3474 0,63
IKONOWICZ Piotr0474 0,00
KALINOWSKI Jarosław3474 0,63
KORWIN-MIKKE Janusz2474 0,42
KRZAKLEWSKI Marian129474 27,22
KWAŚNIEWSKI Aleksander207474 43,67
LEPPER Andrzej2474 0,42
ŁOPUSZAŃSKI Jan11474 2,32
OLECHOWSKI Andrzej109474 23,00
PAWŁOWSKI Bogdan0474 0,00
WAŁĘSA Lech7474 1,48
WILECKI Tadeusz1474 0,21