Polska / zagranica / Iran
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania35
Liczba wydanych kart do głosowania35
Liczba kart wyjętych z urny35
Liczba ważnych głosów33
Liczba nieważnych głosów2
Frekwencja (%) 100,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz033 0,00
IKONOWICZ Piotr033 0,00
KALINOWSKI Jarosław033 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz033 0,00
KRZAKLEWSKI Marian333 9,09
KWAŚNIEWSKI Aleksander1933 57,58
LEPPER Andrzej033 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan033 0,00
OLECHOWSKI Andrzej1033 30,30
PAWŁOWSKI Bogdan033 0,00
WAŁĘSA Lech133 3,03
WILECKI Tadeusz033 0,00