Polska / zagranica / Indonezja
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania23
Liczba wydanych kart do głosowania19
Liczba kart wyjętych z urny19
Liczba ważnych głosów19
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 82,61
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz019 0,00
IKONOWICZ Piotr019 0,00
KALINOWSKI Jarosław019 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz119 5,26
KRZAKLEWSKI Marian119 5,26
KWAŚNIEWSKI Aleksander1019 52,63
LEPPER Andrzej019 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan019 0,00
OLECHOWSKI Andrzej719 36,84
PAWŁOWSKI Bogdan019 0,00
WAŁĘSA Lech019 0,00
WILECKI Tadeusz019 0,00