Polska / zagranica / Indie
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania290
Liczba wydanych kart do głosowania290
Liczba kart wyjętych z urny290
Liczba ważnych głosów286
Liczba nieważnych głosów4
Frekwencja (%) 100,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz1286 0,35
IKONOWICZ Piotr1286 0,35
KALINOWSKI Jarosław1286 0,35
KORWIN-MIKKE Janusz14286 4,90
KRZAKLEWSKI Marian20286 6,99
KWAŚNIEWSKI Aleksander99286 34,62
LEPPER Andrzej0286 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0286 0,00
OLECHOWSKI Andrzej150286 52,45
PAWŁOWSKI Bogdan0286 0,00
WAŁĘSA Lech0286 0,00
WILECKI Tadeusz0286 0,00