Polska / zagranica / Cypr
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania150
Liczba wydanych kart do głosowania69
Liczba kart wyjętych z urny69
Liczba ważnych głosów67
Liczba nieważnych głosów2
Frekwencja (%) 46,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz067 0,00
IKONOWICZ Piotr067 0,00
KALINOWSKI Jarosław067 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz067 0,00
KRZAKLEWSKI Marian1067 14,93
KWAŚNIEWSKI Aleksander3667 53,73
LEPPER Andrzej067 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan367 4,48
OLECHOWSKI Andrzej1867 26,87
PAWŁOWSKI Bogdan067 0,00
WAŁĘSA Lech067 0,00
WILECKI Tadeusz067 0,00