Polska / zagranica / Chiny
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania264
Liczba wydanych kart do głosowania232
Liczba kart wyjętych z urny232
Liczba ważnych głosów230
Liczba nieważnych głosów2
Frekwencja (%) 87,88
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz2230 0,87
IKONOWICZ Piotr1230 0,43
KALINOWSKI Jarosław5230 2,17
KORWIN-MIKKE Janusz8230 3,48
KRZAKLEWSKI Marian20230 8,70
KWAŚNIEWSKI Aleksander89230 38,70
LEPPER Andrzej0230 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0230 0,00
OLECHOWSKI Andrzej97230 42,17
PAWŁOWSKI Bogdan0230 0,00
WAŁĘSA Lech7230 3,04
WILECKI Tadeusz1230 0,43