Polska / zagranica / Arabia Saudyjska
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania39
Liczba wydanych kart do głosowania36
Liczba kart wyjętych z urny36
Liczba ważnych głosów36
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 92,31
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz036 0,00
IKONOWICZ Piotr036 0,00
KALINOWSKI Jarosław036 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz136 2,78
KRZAKLEWSKI Marian436 11,11
KWAŚNIEWSKI Aleksander1336 36,11
LEPPER Andrzej036 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan036 0,00
OLECHOWSKI Andrzej1736 47,22
PAWŁOWSKI Bogdan036 0,00
WAŁĘSA Lech136 2,78
WILECKI Tadeusz036 0,00