Polska / zagranica / Słowacja
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania115
Liczba wydanych kart do głosowania115
Liczba kart wyjętych z urny115
Liczba ważnych głosów114
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 100,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0114 0,00
IKONOWICZ Piotr0114 0,00
KALINOWSKI Jarosław3114 2,63
KORWIN-MIKKE Janusz0114 0,00
KRZAKLEWSKI Marian28114 24,56
KWAŚNIEWSKI Aleksander59114 51,75
LEPPER Andrzej0114 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0114 0,00
OLECHOWSKI Andrzej24114 21,05
PAWŁOWSKI Bogdan0114 0,00
WAŁĘSA Lech0114 0,00
WILECKI Tadeusz0114 0,00