Polska / zagranica / Uzbekistan
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania27
Liczba wydanych kart do głosowania22
Liczba kart wyjętych z urny22
Liczba ważnych głosów22
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 81,48
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz022 0,00
IKONOWICZ Piotr022 0,00
KALINOWSKI Jarosław022 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz022 0,00
KRZAKLEWSKI Marian422 18,18
KWAŚNIEWSKI Aleksander1122 50,00
LEPPER Andrzej022 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan022 0,00
OLECHOWSKI Andrzej722 31,82
PAWŁOWSKI Bogdan022 0,00
WAŁĘSA Lech022 0,00
WILECKI Tadeusz022 0,00