Polska / zagranica / Ukraina
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania608
Liczba wydanych kart do głosowania488
Liczba kart wyjętych z urny486
Liczba ważnych głosów485
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 80,26
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0485 0,00
IKONOWICZ Piotr0485 0,00
KALINOWSKI Jarosław11485 2,27
KORWIN-MIKKE Janusz1485 0,21
KRZAKLEWSKI Marian150485 30,93
KWAŚNIEWSKI Aleksander205485 42,27
LEPPER Andrzej3485 0,62
ŁOPUSZAŃSKI Jan6485 1,24
OLECHOWSKI Andrzej99485 20,41
PAWŁOWSKI Bogdan0485 0,00
WAŁĘSA Lech10485 2,06
WILECKI Tadeusz0485 0,00