Polska / zagranica / Mołdawia
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania36
Liczba wydanych kart do głosowania33
Liczba kart wyjętych z urny33
Liczba ważnych głosów33
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 91,67
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz033 0,00
IKONOWICZ Piotr033 0,00
KALINOWSKI Jarosław033 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz033 0,00
KRZAKLEWSKI Marian1833 54,55
KWAŚNIEWSKI Aleksander1333 39,39
LEPPER Andrzej033 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan033 0,00
OLECHOWSKI Andrzej233 6,06
PAWŁOWSKI Bogdan033 0,00
WAŁĘSA Lech033 0,00
WILECKI Tadeusz033 0,00