Polska / zagranica / Litwa
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania651
Liczba wydanych kart do głosowania285
Liczba kart wyjętych z urny285
Liczba ważnych głosów283
Liczba nieważnych głosów2
Frekwencja (%) 43,78
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz1283 0,35
IKONOWICZ Piotr0283 0,00
KALINOWSKI Jarosław5283 1,77
KORWIN-MIKKE Janusz0283 0,00
KRZAKLEWSKI Marian91283 32,16
KWAŚNIEWSKI Aleksander117283 41,34
LEPPER Andrzej0283 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan5283 1,77
OLECHOWSKI Andrzej58283 20,49
PAWŁOWSKI Bogdan1283 0,35
WAŁĘSA Lech5283 1,77
WILECKI Tadeusz0283 0,00