Polska / zagranica / Gruzja
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania20
Liczba wydanych kart do głosowania14
Liczba kart wyjętych z urny14
Liczba ważnych głosów14
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 70,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz014 0,00
IKONOWICZ Piotr014 0,00
KALINOWSKI Jarosław014 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz014 0,00
KRZAKLEWSKI Marian214 14,29
KWAŚNIEWSKI Aleksander614 42,86
LEPPER Andrzej014 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan014 0,00
OLECHOWSKI Andrzej614 42,86
PAWŁOWSKI Bogdan014 0,00
WAŁĘSA Lech014 0,00
WILECKI Tadeusz014 0,00