Polska / zagranica / Estonia
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania64
Liczba wydanych kart do głosowania42
Liczba kart wyjętych z urny42
Liczba ważnych głosów41
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 65,63
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz141 2,44
IKONOWICZ Piotr041 0,00
KALINOWSKI Jarosław041 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz141 2,44
KRZAKLEWSKI Marian941 21,95
KWAŚNIEWSKI Aleksander2341 56,10
LEPPER Andrzej141 2,44
ŁOPUSZAŃSKI Jan041 0,00
OLECHOWSKI Andrzej441 9,76
PAWŁOWSKI Bogdan041 0,00
WAŁĘSA Lech241 4,88
WILECKI Tadeusz041 0,00