Polska / zagranica / Białoru¶
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania416
Liczba wydanych kart do głosowania221
Liczba kart wyjętych z urny221
Liczba ważnych głosów220
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 53,13
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz1220 0,45
IKONOWICZ Piotr0220 0,00
KALINOWSKI Jarosław4220 1,82
KORWIN-MIKKE Janusz2220 0,91
KRZAKLEWSKI Marian95220 43,18
KWA¦NIEWSKI Aleksander92220 41,82
LEPPER Andrzej2220 0,91
ŁOPUSZAŃSKI Jan1220 0,45
OLECHOWSKI Andrzej18220 8,18
PAWŁOWSKI Bogdan1220 0,45
WAŁĘSA Lech3220 1,36
WILECKI Tadeusz1220 0,45