Polska / zagranica / Włochy
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania2 815
Liczba wydanych kart do głosowania2 421
Liczba kart wyjętych z urny2 420
Liczba ważnych głosów2 397
Liczba nieważnych głosów23
Frekwencja (%) 86,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz102 397 0,42
IKONOWICZ Piotr12 397 0,04
KALINOWSKI Jarosław302 397 1,25
KORWIN-MIKKE Janusz232 397 0,96
KRZAKLEWSKI Marian1 3522 397 56,40
KWAŚNIEWSKI Aleksander4482 397 18,69
LEPPER Andrzej72 397 0,29
ŁOPUSZAŃSKI Jan292 397 1,21
OLECHOWSKI Andrzej4512 397 18,82
PAWŁOWSKI Bogdan12 397 0,04
WAŁĘSA Lech422 397 1,75
WILECKI Tadeusz32 397 0,13