Polska / zagranica / Wielka Brytania
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania2 021
Liczba wydanych kart do głosowania1 596
Liczba kart wyjętych z urny1 594
Liczba ważnych głosów1 583
Liczba nieważnych głosów11
Frekwencja (%) 78,97
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz21 583 0,13
IKONOWICZ Piotr51 583 0,32
KALINOWSKI Jarosław91 583 0,57
KORWIN-MIKKE Janusz351 583 2,21
KRZAKLEWSKI Marian5131 583 32,41
KWAŚNIEWSKI Aleksander4211 583 26,60
LEPPER Andrzej51 583 0,32
ŁOPUSZAŃSKI Jan191 583 1,20
OLECHOWSKI Andrzej5381 583 33,99
PAWŁOWSKI Bogdan11 583 0,06
WAŁĘSA Lech291 583 1,83
WILECKI Tadeusz61 583 0,38