Polska / zagranica / Węgry
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania445
Liczba wydanych kart do głosowania427
Liczba kart wyjętych z urny427
Liczba ważnych głosów421
Liczba nieważnych głosów6
Frekwencja (%) 95,96
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0421 0,00
IKONOWICZ Piotr1421 0,24
KALINOWSKI Jarosław6421 1,43
KORWIN-MIKKE Janusz13421 3,09
KRZAKLEWSKI Marian68421 16,15
KWAŚNIEWSKI Aleksander213421 50,59
LEPPER Andrzej2421 0,48
ŁOPUSZAŃSKI Jan2421 0,48
OLECHOWSKI Andrzej109421 25,89
PAWŁOWSKI Bogdan1421 0,24
WAŁĘSA Lech6421 1,43
WILECKI Tadeusz0421 0,00