Polska / zagranica / Szwajcaria
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania2 681
Liczba wydanych kart do głosowania496
Liczba kart wyjętych z urny495
Liczba ważnych głosów494
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 18,50
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0494 0,00
IKONOWICZ Piotr2494 0,40
KALINOWSKI Jarosław5494 1,01
KORWIN-MIKKE Janusz5494 1,01
KRZAKLEWSKI Marian172494 34,82
KWAŚNIEWSKI Aleksander143494 28,95
LEPPER Andrzej3494 0,61
ŁOPUSZAŃSKI Jan7494 1,42
OLECHOWSKI Andrzej149494 30,16
PAWŁOWSKI Bogdan0494 0,00
WAŁĘSA Lech8494 1,62
WILECKI Tadeusz0494 0,00