Polska / zagranica / Norwegia
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania399
Liczba wydanych kart do głosowania335
Liczba kart wyjętych z urny335
Liczba ważnych głosów334
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 83,96
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0334 0,00
IKONOWICZ Piotr0334 0,00
KALINOWSKI Jarosław8334 2,40
KORWIN-MIKKE Janusz5334 1,50
KRZAKLEWSKI Marian73334 21,86
KWAŚNIEWSKI Aleksander104334 31,14
LEPPER Andrzej2334 0,60
ŁOPUSZAŃSKI Jan13334 3,89
OLECHOWSKI Andrzej121334 36,23
PAWŁOWSKI Bogdan0334 0,00
WAŁĘSA Lech5334 1,50
WILECKI Tadeusz3334 0,90