Polska / zagranica / Luksemburg
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania154
Liczba wydanych kart do głosowania154
Liczba kart wyjętych z urny154
Liczba ważnych głosów153
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 100,00
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0153 0,00
IKONOWICZ Piotr0153 0,00
KALINOWSKI Jarosław1153 0,65
KORWIN-MIKKE Janusz3153 1,96
KRZAKLEWSKI Marian45153 29,41
KWAŚNIEWSKI Aleksander68153 44,44
LEPPER Andrzej0153 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0153 0,00
OLECHOWSKI Andrzej34153 22,22
PAWŁOWSKI Bogdan0153 0,00
WAŁĘSA Lech2153 1,31
WILECKI Tadeusz0153 0,00